Minister kultúry SR v Osadnom

(07. 02. 2012) V utorok 7. februára 2012 navštívil pravoslávny chrám v Osadnom a kryptu vojakov z I. svetovej vojny pod ním minister kultúry SR Daniel Krajcer so sprievodom. V krypte hostia vzdali úctu tu pochovaným 1025 vojakom Ruskej a Rakúsko-Uhorskej armády. O jej histórii ako aj o histórii chrámu a obce im porozprával miestny duchovný správca prot. ThDr. Peter Soroka. Predovšetkým zdôraznil, že si vysoko váži, že do obce po prvýkrát prichádza minister a nakoľko sa tu nachádza tak významná a na Slovensku ojedinelá kultúrna pamiatka, že je to práve minister kultúry SR. Po zapísaní do kroniky krypty si pán minister pozrel pravoslávny chrám a nové okná a dvere na ňom. Na ich zhotovenie prispelo Ministerstvo kultúry SR sumou 5000 € z programu „Obnovme si svoj dom.“ Minister kultúry vysoko ohodnotil ich estetické prevedenie a vyjadril súhlas s nevyhnutnosťou ich inštalácie kvôli zlepšeniu izolačných vlastností chrámu.

V miestnom pohostinstve sa hostia stretli s obyvateľmi obce Osadné, kde sa porozprávali na niektoré aktuálne témy súčasnosti. Podpisom na stenu sa minister kultúry Daniel Krajcer pričlenil k významným návštevníkom obce Osadné.

prot. ThDr. Peter Soroka

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom        

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom         

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom        

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom         

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom        

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom         

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom        

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom         

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom        

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom         

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom        

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom         

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom        

Minister kultúry SR, Daniel Krajcer (SAS), v Osadnom