Chrámový sviatok v Osadnom

(24. 05. 2012) Sviatok Voznesenia Hospodinovho je pre obec Osadné už desiatky rokov dňom chrámového sviatku a aj keď sa jeho sviatkovanie z rôznych príčin presúva na nedeľu, hlavným dátumom osláv by mal zostať daný sviatok chrámu. Aj z tohto dôvodu sa vo štvrtok 24. mája 2012 zišlo do osadňanského chrámu viac veriacich aj duchovných ako obyčajne, aby sa v tento deň spoločne pomodlili v chráme, zasvätenom Vozneseniu Hospodinovmu. Po sviatočnej utreni slúžili liturgiu okrem miestneho duchovného aj jer. Peter Savčak, jer. Jakub Jacečko a diakon Viliam Kimak. V kázni sa k prítomným prihovoril otec Jakub, ktorý vyzval veriacich k zachovávaniu cyrilometodskej tradície a väčšej zbožnosti. Po liturgii sa prihovoril aj otec Peter Savčak a pozdravil miestneho duchovného s 10. výročím jeho pôsobenia na týchto cirkevných obciach. Bohoslužby boli ukončené panychídou v krypte vojakov pod chrámom a po obede aj večerňou.

V nedeľu 27. mája 2012 oslavy chrámového sviatku pokračovali za prítomnosti ešte väčšieho počtu veriacich a duchovných: prot. Andreja Mikuláška, prot. Jána Kosťa a diakona Miroslava Krutského. Slávnosť bola umocnená aj udalosťou, ktorá sa za 10 – ročného pôsobenia prot. Petra Soroku v Osadnom ešte nekonala. Bolo to pristúpenie piatich detí k tajine prvej svätej spovede. V kázni sa k veriacim aj deťom prihovoril diakon Miroslav Krutský a po liturgii aj prot. Ján Kosť. Obaja zdôraznili nevyhnutnosť pokračovania v duchovnom napredovaní a čo najčastejšej návšteve Božieho chrámu. Obchod okolo chrámu ukončil dopoludňajšie bohoslužby a niektorí veriaci sa popoludní prišli Bohu poďakovať za modlitebne strávený deň aj na večerňu.

prot. ThDr. Peter Soroka

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom         

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom         

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom         

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom         

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom         

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom         

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom         

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom         

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom         

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom         

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom         

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom         

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom         

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom         

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom         

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom         

Chrámový sviatok v Osadnom        

Chrámový sviatok v Osadnom