Podpredsedníčka NR SR v krypte

(05. 11. 2014) V sobotu 18.10.2014 navštívila kryptu v Osadnom podpredsedníčka Národnej rady SR pani Ing. Erika Jurínová. So svojim sprievodom si pozrela kryptu a chrám, vypočula si ich históriu a zaujímala sa život obyvateľov obce Osadné. Bola to jej prvá návšteva tejto obce.

prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.     

Podpredsedníčka NR SR v krypte        

Podpredsedníčka NR SR v krypte        

Podpredsedníčka NR SR v krypte        

Podpredsedníčka NR SR v krypte