Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky

(27.11.2015) Hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky. Krypta dala vyrobiť ďalšie suveníry, ktoré si môžu jej návštevníci odniesť z Osadného. Sú to hrnčeky s fotografiou chrámu a textom v slovenskom, ruskom a anglickom jazyku, 2 druhy pohľadníc s exteriérom a interiérom krypty a chrámu, plastové prívesky na kľúče s obrysmi chrámu a nádpisom v cirkevnoslovanskom a slovenskom jazyku a taktiež papierové tašky s nákresom chrámu a kontaktnými údajmi. Všetky tieto suveníry sa podarilo vydať vďaka poskytnutým 2% z dane a darov návštevníkov.

autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.     

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky        

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky        

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky        

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky        

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky        

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky        

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky        

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky        

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky        

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky        

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky        

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky        

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky        

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky        

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky        

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky