S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja

(01. 06. 2015) S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja boli v meste Snina osadené hnedé dopravné značky so smerovými tabuľami ku krypte v Osadnom a taktiež v obci Nižná Jablonka a na rázcestí medzi Nižnou a Vyšnou Jablonkou smerové tabule k tomuto cieľu. Za podporu a propagáciu krypty Prešovskému samosprávnemu kraju srdečne ďakujeme.

autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.     

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja        

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja