Igumen z Jordavillu v krypte

(12. 09. 2015) Pravoslávny monastier Sv. Trojice v Jordanville (New York, USA) je duchovným centrom Ruskej zahraničnej cirkev a pokračovateľom monastiera sv. Jova Počajevského v Ladomírovej (okr. Svidník). Dlhé roky v ňom žil a duchovne viedol aj bývalý najvyšší predstaviteľ Ruskej zahraničnej cirkev a rodák zo Slovenska, nebohý metropolita Lavr (Škurla).

Na igumenskom miesto ho nahradil jeho duchovný syn, taktiež s rusínskymi koreňmi, archimandrita Luka (Murianka). Na pozvanie duchovného správcu v Ladomírovej, jer. Pavla Kačmára, navštívil o. Luka otpustové slávnosti na počeť Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa v Ladomírovej.

Aj obec Osadné, ako jedna zo staropravoslávnych cirkevným obcí mala tú česť privítať tohto významného človeka. V sobotu 12.9.2015 otec Luka navštívil náš chrám s kryptu, kde sa veľmi zaujímal o ich históriu. V krypte sa pomodlil za zosnulých vojakov a na skromnom obede sa porozprával s duchovným správcom Osadného prot. Petrom Sorokom. Po fotografii pri soche medveďa sa už ponáhľal na celonočné bdenie v Ladomírovej.

autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.     

Igumen z Jordavillu v krypte        

Igumen z Jordavillu v krypte        

Igumen z Jordavillu v krypte        

Igumen z Jordavillu v krypte        

Igumen z Jordavillu v krypte        

Igumen z Jordavillu v krypte        

Igumen z Jordavillu v krypte        

Igumen z Jordavillu v krypte