Zvonica v horách

(07.08.2016) V sobotu 30. júla 2016 bola hlboko v horách zvaných Skóry v katastri obce Hostovice, kde prebiehali ťažké boje v I. aj II. svetovej vojne posvätená zvonica, ktorej štyri zvony pozostávajú z nábojníc. V tzv. Veľkonočnej bitke v apríli 1915 tu bojovali desaťtisíce vojakov Ruskej a Rakúsko-uhorskej armády, medzi nimi aj Česi, Maďari, ba dokonca aj dva pluky zo Slovenska, konkrétne 71. Pechotný pluk z Trenčína a 72. z Bratislavy. Z týchto miest boli prenesené telesné pozostatky vojakov ruskej a rakúsko-uhorskej armády do krypty pod pravoslávnym chrámom v Osadnom. Na počesť týchto padlých hrdinov postavili obyvatelia Oravy v čele s pánom Jozefom Krupom a v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy z Humenného ako aj obcou Hostovice spomínanú zvonicu v nadmorskej výške viac ako 800 m. Samotnej posviacky sa zúčastnilo takmer 40 hostí z Oravy, ktorí spolu s miestnymi obyvateľmi peši vystúpili k zvonici, aby sa aspoň takto nachvíľu vcítili do útrap vojakov, ktorí tu museli vo veľkom snehu a silných mrazoch ťahať ťažkú bojovú techniku, niesť vlastnú výzbroj a k tomu ešte bojovať. Niet divu, že mnohí z nich tu zomierali práve kvôli poveternostným podmienkam a nielen v samotnom boji.

Po položení vencov vykonal posviacku zvonice rímskokatolícky kňaz z Oravy, po ktorej odslúžil panychídu za zosnulých gréckokatolícky kňaz Michal Galmus z Hostovic a kázňou sa k prítomným prihovoril pravoslávny kňaz Peter Soroka z Osadného. Ten sa poďakoval staviteľom zvonice za vynaloženú námahu a hlavne zato, že sa snažia o udržanie večnej pamiatky na tých, ktorí v okolitých horách položili svoje životy. Následne starosta obce Hostovice Ing. Peter Čopák vyznamenal medailou pána Jozefa Krupu a pána Martina Drobňáka z Klubu vojenskej histórie Beskydy zrealizovanie tejto krásne myšlienky. Hostia z Oravy potom navštívili aj kryptu vojakov v Osadnom, kde sú pochovaní vojaci bojujúci na Skórach – mieste postavenia zvonice.

Nech aj vďaka tejto zvonici zo stane večne živá spomienka na nezmyselné boje vo vojnách v okolitých lesov a na všetkých padlých vojakov.

Zvonica v horách        

Zvonica v horách        

Zvonica v horách        

Zvonica v horách        

Zvonica v horách        

Zvonica v horách        

Zvonica v horách        

Zvonica v horách        

Zvonica v horách        

Zvonica v horách        

Zvonica v horách        

Zvonica v horách        

autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.