Záchranári z Vysokých Tatier v Osadnom

(15. 10. 2011) Počas návštevy Národného parku Poloniny si prišli 13. – 14. októbra 2011 obec Osadné a kryptu vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom pozrieť členovia Horskej záchrannej služby z Tatranského národného parku Andrej Banáš, Dušan Burian, Peter Šperka a Michal Pipta. S tunajším duchovným správcom strávili poobedie v príjemných rozhovoroch okrem iného aj o kráse slovenských kultúrnych a prírodných pamiatok. Veľmi na nich zapôsobila aj naša krypta a a vyjadrili sa o zlepšení jej propagácie medzi širokou verejnosťou. Osadňanské hory im taktiež veľmi učarovali, nakoľko nie sú tak presýtené turistickým ruchom a vládne v nich pokoj a divá príroda.

Záchranári z TANAPU s Petrom Sorokom        

Záchranári z TANAPU s Petrom Sorokom         

Návšteva krypty        

Návšteva krypty