Zamestnanci a obyvatelia Detského domova v Medzilaborciach

(18. 10. 2011) 17. októbra 2011 sa konala v neďalekej obci Hostovice oslava chrámového sviatku Pokrova Presvätej Bohorodičky zo 14. októbra. Okrem iných sa jej zúčastnil aj pravoslávny duchovný Andrej Gont so zamestnancami a obyvateľmi pravoslávneho Detského domova sv. Nikolaja z Medzilaboriec. Po oslavách hostia prišli aj do krypty v Osadnom, kde vzdali úctu tu pochovaným vojakom. Poklonili sa aj v miestnom chráme, kde zaspievali niekoľko duchovných piesní.

Chrámový sviatok v Hostoviciach        

Chrámový sviatok v Hostoviciach         

V chráme v Osadnom        

V chráme v Osadnom