Osadená smerová tabuľa pred kryptou

(11. 08. 2014) Pred kryptou v Osadnom bola 11. augusta 2014 osadená dopravná značka IS 11 (návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom). Jej výrobu sme financovali z darov našich návštevníkov napriek tomu, že Prešovský samosprávny kraj vyčlenil pre tento účel 36 tis €. Boli sme sklamaní postojom kraja k našej pamiatka, a preto sme predsedovi PSK napísali takýto list:

Vážený pán predseda!

Na začiatku tohto kalendárneho roka sme s radosťou privítali informáciu o rozhodnutí Prešovského samosprávneho kraja v súvislosti s označovaním turistických a kultúrnych pamiatok hnedými dopravnými značkami. Ako jediná pamiatka svojho druhu nielen v Prešovskom kraji, ale na celom Slovensku sme sa tešili, že návštevníci nášho regiónu vďaka týmto dopravným značkám skôr nájdu aj našu atrakciu. Boli sme preto hlboko sklamaní, keď sa tak nakoniec nestalo.

Krypta vojakov z I. svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom je veľmi známa atrakcia a navštevujú ju turisti z celého sveta. Medzi pamiatkovými zaujímavosťami je spomenutá aj na internetovej stránke kraja, a preto je smutné, že sa medzi označenia hodné miesta smerovými tabuľami nakoniec nedostala. Zvlášť teraz, kedy si pripomíname 100. výročie od prvých bojov v Prvej svetovej vojny v našom regióne by si zaslúžila viac pozornosti.

Chceli by sme Vás teda poprosiť, aby ste na našu kryptu nezabúdali. Snáď už len preto, že práve vďaka nej sme sa zoznámili s režisérom dokumentárnych filmov Markom Škopom, ktorý filmom Osadné, ako iste viete, zviditeľnil náš kraj aj celé Slovensko na filmových festivaloch v mnohých krajinách Európy, Ameriky, Ázie aj Austrálie. Snáď by sa ešte v rozpočte kraja našla nejaká rezerva na umiestnenie smerových tabúľ ku krypte zo Sniny, Medzilaboriec a Humenného. Veríme, že našej prosbe vyhoviete.

S pozdravom

prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.     

Osadená smerová tabuľa pred kryptou        

Osadená smerová tabuľa pred kryptou        

Osadená smerová tabuľa pred kryptou        

Osadená smerová tabuľa pred kryptou        

Osadená smerová tabuľa pred kryptou        

Osadená smerová tabuľa pred kryptou        

Osadená smerová tabuľa pred kryptou        

Osadená smerová tabuľa pred kryptou        

Osadená smerová tabuľa pred kryptou        

Osadená smerová tabuľa pred kryptou        

Osadená smerová tabuľa pred kryptou        

Osadená smerová tabuľa pred kryptou        

Osadená smerová tabuľa pred kryptou        

Osadená smerová tabuľa pred kryptou        

Osadená smerová tabuľa pred kryptou        

Osadená smerová tabuľa pred kryptou