Pochovanie pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny

p class=”text”>(18.10.2016) Na obecnom cintoríne v Osadnom boli vo štvrtok 13.10.2016 pochované telesné pozostatky neznámych ruských vojakov z I. svetovej vojny, ktoré našli v lesoch neďaleko Osadného poľskí turisti. Kostry boli odkryté lesnými traktormi pri zvoze drevenej guľatiny a aby nálezcovia zabránili ich zničeniu nájdené ostatky pozbierali, poukladali ich do jednotlivých vriec a pochovali pod neďaleký hrubý buk. O prípade bolo informované ministerstvo vnútra SR, ktoré umožnilo kosti exhumovať a dôstojne pochovať na miestnom cintoríne.

V okolí obce Osadné prebiehali počas I. svetovej vojny hlavne v roku 1915 kruté boje s obrovským počtom obetí. Len málo z nich bolo pochovaných na bývalom vojenskom cintoríne, väčšina však nemala to šťastie a zostala na mieste zosnutia. Až pri stavbe pravoslávneho chrámu v roku 1929 boli mnohí padlí vojaci exhumovaní a spolu s vojakmi z cintorína v roku 1933-34 prenesení do krypty pod pravoslávny chrám. Tu sa však zmestilo iba 1025 vojakov a tak bolo ďalších 1467 pochovaných v dvoch šachtách na miestnom cintoríne. V lesoch však zostáva ukrytých množstvo ďalších obetí vojny, medzi ktoré patrili aj títo nájdení ruskí vojaci. A že sú naozaj ruskí o tom svedčia ich osobné veci: drevené ikony Presvätej Bohorodičky, pravoslávne krížiky, gombíky z ruskej rovnošaty, zvyšky ruských poľných lopatiek a topánok…

V samotný deň pohrebu boli všetci hostia privítaní pred obecným úradom starostom obce Mgr. Róbertom Mikuláškom chlebom a soľou. Následne sa smútočný sprievod v čele s krížom a cirkevnými zástavami presunul na miestny cintorín. Tvorili ho príslušníci Ozbrojených síl SR z Michaloviec, hostia z Ruskej federácie a jej ambasády v Bratislave, starostovia okolitých obcí, pravoslávni duchovní, študenti Gymnázia v Snine, žiaci ZŠ v Pčolinom, obyvatelia Osadného a ďalší. Pohrebné obrady vykonali pravoslávni duchovní prot. Peter Humeník z Humenného, prot. Andrej Mikuláško z Čukaloviec, prot. Simon Czap, vojenský duchovný OZ SR, jerej Marián Kovaľ z Pichného a miestny duchovný prot. Peter Soroka, ktorý sa k prítomným prihovor kázňou. V nej poukázal nato fakt, že aj tento pohreb svedčí o tom, že ani po 101 rokoch netreba zabúdať na obete I. svetovej vojny a aj po takom dlhom čase im treba dať patričnú úctu a poučiť sa z jej nezmyselnosti. Počas ukladania telesných pozostatkov do hrobov vojakmi armády SR strieľali ďalší z nich salvy. Na konci smútočného obradu si hostia a žiaci zo škôl uctili pochovaných vojakov položením dvoch červených karafiátov k ich hrobom. Jednotlivé delegácie ešte položili vence k pamätníku vyše 1400 vojakov z I. svetovej vojny, v blízkosti ktorého boli pochovaní aj títo dvaja vojaci. K prítomným sa potom prihovoril admirál Fetisov, bratranec slávneho ruského a sovietského hokejistu Vjačeslava Fetisova, ktorý Osadné navštívil už po druhýkrát. V sále obecného úradu si potom z rúk starostu Osadného prevzal čestné občianstvo obce. Napokon sa vzácni hostia poklonili aj vojakom v krypte pod pravoslávnym chrámom v Osadnom.

Je možné, že toto pochovávanie nájdených pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom vôbec nebolo posledné, lebo v okolitých lesoch sa môže nachádzať ešte veľa padlých hrdinov. Každý z nich si však zaslúži našu úctu a modlitbu, lebo oni položili svoje životy za našu slobodu. Vičnaja im pamjať!

Pochovanie pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny        

Pochovanie pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny        

Pochovanie pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny        

Pochovanie pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny        

Pochovanie pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny        

Pochovanie pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny        

Pochovanie pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny        

Pochovanie pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny        

Pochovanie pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny        

Pochovanie pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny        

Pochovanie pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny        

Pochovanie pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny        

autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.