Veľký ruský zbor v malom Osadnom

(24.10.2016) Aj keď na sobotu 22.10.2016 nepripadol žiaden cirkevný sviatok, do pravoslávneho chrámu v maličkej obci Osadné, okr. Snina sa okolo obeda schádzalo veľké množstvo ľudí ako aj novinárov. Všetci očakávali vzácnu návštevu delegáciu z Ruskej pravoslávnej cirkvi na čele s Vysokopreosväteným Feodosijom, metropolitom tambovským a rasskazovským. V jeho sprievode bol aj známy ruský zbor duchovenstva Sankt-Peterburgskej metropolie, ktorý mal v tunajšej cerkvi koncertovať. Vzácnych hostí pred chrámom privítal duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Osadné prot. Peter Soroka a hneď na začiatku smerovali ich kroky do krypty vojakov z I. svetovej vojny pod chrámom, vďaka ktorej bolo Osadné hodné popri veľkých mestách Košiciach a Prešove privítať takú vzácnu zahraničnú návštevu.

V krypte vladyka Feodosij slúžil panychídu za tu pochovaných vojakov a spieval ju zbor duchovných z Ruska. Atmosféra tam bola neuveriteľné krásna a duchovná. V malom priestore, kde sa hlava na hlave tlačil vladyka s duchovnými a novinármi sa modlitebný spev vyše 20 členov zboru akoby jednými ústami vznášal k Bohu. Za duše zosnulých vojakov v krypte ešte nikdy v jej histórii nebola Bohu prinesená tak pompézna a zároveň duchovná modlitba spievaná ruskými nápevmi. Bolo to skutočne neopísateľné. Po jej ukončení hosťom duchovný správca porozprával históriu krypty a jej rekonštrukcie vďaka pomoci Ruského veľvyslanectva v Bratislave. Vladyka Feodosij sa v mene Ruskej pravoslávnej cirkvi poďakoval Osadňanom za starostlivosť o ruských vojakov a poprosil ich, aby pokračovali v propagácií krypty a histórie I. svetovej vojny. V interview pre média následne povedal, že ako študent Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove v 80. Rokoch navštevoval mnohé slovenské mestá, ale o krypte v Osadnom z I. svetovej vojny vtedy nepočul. Je preto rád, že sa desaťročiach našli ľudia, ktorí sa snažia „vracať k tejto zabudnutej stránke histórie.“

V chráme však už na zbor duchovných čakalo obrovské množstvo divákov. Bolo to veľké prekvapenie, lebo keďže je Osadné počtom veriacich celkom malá cirkevná obec, predpokladalo sa, že 30 členný zbor bude spievať maximálne rovnakému počtu divákov. Opak bol však pravdou, v chráme sa tlačilo okolo 150 ľudí z Osadného, okolitých dedín, ale aj zo Sniny, Humenného, Medzilaboriec, Michaloviec, ba dokonca z Trebišova. Všetci boli nadšení z úchvatného spevu mužského zboru odprevádzaného hovoreným slovom jedného z jeho členov. Spievali cirkevné aj národné piesne, menili dynamiku, excelovali vysokými či veľmi nízkymi tónmi. Prítomní by im často najradšej hlasno tlieskali. To však nešlo, lebo koncert sa konal v chráme a ten je miestom modlitby a nielen obyčajnou koncertnou sálou. Preto tu tlieskanie nie je vhodné. Z tvári však zboristi mohli divákom vyčítať, že sa im ich spev nesmierne páčil a ako niektorí z nich povedali: „Viac sme plakali ako pozerali.“ Po prekrásnom „Mnogaja leta!“ zo strany zboru sa k nim prihovoril miestny duchovný správca so slovami vďaky za takýto prekrásny spev a povedal im, že aj keď sú oni možno zvyknutí spievať pred stovkami či tisíckami divákov, v Osadnom nespievali len týmto niekoľkým desiatkam v chráme, ale ich duchovné piesne a modlitby sa k Bohu niesli aj za takmer 2500 vojakov – ich krajanov, ktorí sú v Osadnom pochovaní v krypte a na miestnom cintoríne. Prítomní diváci hosťom zaspievali naše klasické „Mnohaja lita!“, na ktoré zboristi odpovedali ďalším veľkolepým ruským „Mnogaja leta!“ A spievalo by sa tak dookola, keby nebolo treba ísť na recepciu, po ktorej mali hostia ďalší program v Prešove.

V sále Obecného úradu privítal delegáciu z Ruska starosta obce Osadné Mgr. Róbert Mikuláško, ktorý podľa vlastných slov taktiež nemohol najprv uveriť tomu, že popri katedrálach v Košiciach a Prešove príde taká vzácna delegácia aj do Osadného. Poďakoval sa aj sponzorovi a iniciátorovi tohto koncertu pánovi Miroslavovi Leníkov s manželkou ako aj osadňanským ženám, ktoré recepciu pripravili.

Zo strany Pravoslávnej cirkevnej obce Osadné by sme sa chceli srdečne poďakovať predovšetkým Veľvyslanectvu Ruskej federácie v SR ako hlavnému organizátorovi koncertu a vyjadriť potešenie z toho, že sa pre nich vďaka dlhoročnej spolupráci stalo Osadné jedným z hlavných miest na mape Slovenska. Ďakujeme aj všetkým televíziám, rádiám, novinám a elektronickým portálom, ktoré nám za krátky čas pomohli spropagovať túto pre Osadného tak významnú akciu. Práve vďaka nim prišlo do Osadného tak veľa ľudí.

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

Veľký ruský zbor v malom Osadnom        

autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.