Trampolína pri krypte

V deň prvého uvoľnenia opatrení v súvislosti s koronavírusom, 22. apríla 2020, medzi ktoré patrí aj otvorenie vonkajších športovísk, sme...