Exponát vojenskej techniky v krypte

Do krypty v Osadnom bol Klubom vojenskej histórie Karpaty zo Sniny zapožičaný rakúsko-uhorsky mínomet (9cm M.14 Minenwerfer), ktorého originál bol s najväčšou pravdepodobnosťou používaný aj v bojoch v okolí Osadného v rokoch 1914-15. Tento exponát je vernou kópiou mínometu z roku 1914 a bol vyrobený v roku 2012 pre účely vojenských ukážok bojov z 1. svetovej vojny. Umiestnený bude na chodbe pred vstupom do krypte.

Pozrite si reportáže redaktorky Kataríny Kleknerovej v TV JOJ o hľadaní a nájdení mínometu z Prvej svetovej vojny.