Novinky v krypte

Do krypty vojakov z Prvej svetovej vojny v Osadnom prichádza hlavne počas leta stále viac návštevníkov a my sa snažíme, aby z nej odišli čo najviac obohatení. Keď už do Osadného niekto meria cestu autobusom, autom, motorkou, bicyklom, či dokonca pešo, boli by sme radi, aby tu zostal čo najdlhšie a popri pozretí si a vzdaní úcty tu pochovaným vojakom, turistov vedomostne aj duchovne obohatilo to, čo u nás uvidia. To je dôvod, prečo je krypta otvorená nonstop a prečo sme tu vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR ešte v roku 2012 umiestnili audio sprievodcu v slovenskom, ruskom, poľskom, anglickom a nemeckom jazyku. Okrem toho je v krypte tabuľa s heslovitými informáciami v slovenskom, ruskom, anglickom a poľskom jazyku. Avšak nakoľko sa v hrobe pod chrámom nachádza aj veľa maďarských vojakov, pred niekoľkými dňami sme tu nainštalovali aj informácie v maďarčine. Čoraz viac nás totiž navštevujú aj maďarsky hovoriaci turisti.

V jari tohto roku bol z finančnou podporou Ruského veľvyslanectva opravený chodník ku krypte, ktorý bol po 14 rokoch používania značne poškodený. Ministerstvo vnútra SR prispelo na obnovu interiéru, takže v krypty boli obnovené nátery stien a zárubní.

Využili sme túto opravu krypty a pôvodné originálne ikony ikonopisky Nadeždy Durilovej sme vymenili za ich kópie na plaste. Museli sme tak urobiť kvôli enormnej vlhkosti a výskytu plesní v krypte, ktoré maľované ikony poškodzovali. Od rekonštrukcie krypty v roku 2005 sme teraz menili ikony už po druhýkrát. Naposledy sme tak urobili v roku 2013, keď s finančnou pomocou Johna Wernerta z Holandska sme dali napísať nové ikony dúfajúc, že ich použitím moderných technológií ochránime pred plesňou a vlhkosťou. Voda je však nevyspytateľná, a preto sme sa rozhodli pre súčasné riešenie, použiť v krypte fotokópie ikon a originály umiestniť do chrámu. Veríme, že toto riešenie bude vyhovujúce.

Okrem ikon sme v krypte mali na stenách aj báseň sv. Nikolaja Velimiroviča „Môžu tie kosti ožiť?“ v troch jazykových mutáciách, po slovensky, rusky a anglicky. Táto báseň návštevníkov pripomína videnie proroka Ezechiela o  vzkriesení mŕtvych a druhom príchode Isusa Christa na svet. Keďže si poézia našla veľkú obľubu našich návštevníkov, najnovšie sme tu umiestnili prózu v slovenskom preklade a ruskom origináli. Ide o rozhovor raneného a zomierajúceho vojaka s Bohom na bojisku, ktorý sa po celý život Bohu vyhýbal a teraz pred smrťou sa k nemu obracia. Tento list bol nájdený vo vrecku zabitého vojaka Alexandra Zacelu. Je to veľmi dojemné čítanie.

V krypte sme už dlho mali prázdnu jednu stenu a sme na ňu zavesili dve tabule. Na jednej sú dobové fotografie z Prvej svetovej vojny (pochodujúci, zomierajúci, bojujúci, ale aj zabávajúci sa vojaci…) Mnohí totiž prídu do krypty a nejako si neuvedomujú, že sa v hrobe nachádzajú skutočné ľudské kosti. Preto sme im chceli ukázať, že to, čo sa v krypte nachádza je výsledkom bojov a že to boli ozajstní ľudia, ktorí žili, mali svoje rodiny, radosti aj starosti, a že v okolitých lesoch našli počas vojny svoju smrť. Na druhej tabuli sme zobrazili historické fotografie obce a obyvateľov Osadného. Sú tu zábery obce z 20. rokov, začiatku stavby chrámu, ale aj vyberania kosti vojakov z hroboch v lesoch.

Ako poslednú novinku sme do krypty umiestnili kópie listov od významných ľudí, ktoré sme v súvislosti s kryptou dostali. Najvýznamnejší je list ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova z roku 2005, prezidenta SR Ivana Gašparoviča z roku 2005, ale máme tu aj listy od Tauridského centra vojenskej histórie z Krymu z roku 2010, či predsedu vlády SR Róberta Fica z roku 2014.

Aj v budúcnosti chceme realizovať ďalšie naše plány a veríme, že nám s nimi bude Boh pomáhať.