Kryptu navštívili motorkári

V rámci 9. ročníka motorkárskeho zrazu s názvom Spoznaj východ Východu, ktorý v dňoch 12.-14. júla 2019 hostila Ubľa, navštívilo obec Osadné viac ako 120 motoriek zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. Už po štvrtýkrát tu prišli kvôli našej krypte vojakov z I. svetovej vojny, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku, a tak ju organizátori zahŕňajú do programu podujatia.

V pravoslávnom chráme hostí privítal miestny duchovný prot. Peter Soroka a porozprával im o histórii obce, chrámu aj krypty. Následne si návštevníci pozreli vynovené priestory krypty, v ktorých boli tesne pred ich príchodom umiestnené nové ikony, informačné tabule (dobové fotografie z I. svetovej vojny a obce Osadné) ako aj rozhovor vojaka s Bohom, nájdený vo vrecku zabitého vojaka Alexandra Zacela.

Pri obecnom úrade sa organizátori motorkárskeho zrazu poďakovali Osadňanom za niekoľkoročnú spoluprácu a ocenili miestne ženy za každoročne pripravované pohostenie, pravoslávneho duchovného Petra Soroka za nadviazanie spolupráce a podávanie informácií o krypte, kvôli ktorej obec navštevujú a starostu Osadného Róberta Mikuláška za podporu podujatia zo strany obce.

Napokon starosta obce vyhlásil výsledky hlasovania Osadňanov o najkrajšiu motorku a najkrajšiu spolujazdkyňu. Potom už nasledovalo pohostenie hostí, ktoré pripravili tunajšie ženy.

Foto: Justín Soroka