Nové cesty

Hovorí sa, že cesty spájajú ľudí a najdôležitejšie investície v mnohom závisia od kvalitnej infraštruktúry. V cestovnom ruchu to platí obzvlášť a mnohí naši návštevníci boli nemilo prekvapení z veľmi nízkej kvality našich cestných komunikácií.

Našťastie je to minulosť, lebo 15.-16. júna 2020 bola po vyše 45 rokoch nanovo urobená obecná prístupová cesta, ktorá vedie k pravoslávnemu chrámu a krypte vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom. Rekonštrukciu financoval Obecný úrad v Osadnom.

O týždeň neskôr, 22. júna 2020, cestári položili nový asfalt aj na hlavnej ceste v obci, o čo sa postaral Prešovský samosprávny kraj.

Takto môžu do našej krypty prísť naši návštevníci po nových cestách a veríme, že ich bude tento rok viac ako po minulé roky.