Historické pamiatky na Zemplíne

(31.10.2015) O krypte na seminári v Humennom. Dňa 31.10.2015 sa duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Osadné zúčastnil na odbornom seminári o záchrane a propagácii historických pamiatok v regióne Zemplín. V prednáške na tému: “Propagácia krypty vojakov v Osadnom ako unikátnej pamiatky na Slovensku” hovoril o histórii obce Osadné spojenej s históriou krypty, jej rekonštrukciou a následnou propagáciou. Dotkol sa posledných aktivít krypty ako boli osadzovanie hnedých dopravných značiek v okresoch Snina, Medzilaborce a Humenné, ktoré mali veľký význam na zvýšený počet návštevníkov v roku 2015. Dotkol sa aj vydávania spomienkových predmetov o krypte a plánov do budúcnosti. Prítomní sa o kryptu veľmi zaujímali a mnohí by ju radi aj osobne navštívili.

autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.     

program semináraHistorické pamiatky na Zemplíne – program seminára

Historické pamiatky na Zemplíne        

Historické pamiatky na Zemplíne