Žiaci zo Základnej školy v obci Palín

Dňa 11.10.2016 navštívili našu kryptu žiaci zo Základnej školy v obci Palín, okr. Michalovce. Miestny duchovný správca prot. Peter Soroka im v chráme rozpovedal celú históriu krypty a následne si ju išli aj osobne prezrieť. Zo svojej návštevy žiaci natočili aj krátke video. Pozrite si ho:

autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.