Posviacka ikonostasu v Hostoviciach

(25. 02. 2014) V pravoslávnom chráme Pokrova Presvätej Bohorodičky v Hostoviciach, ktorý je postavený v byzantskom štýle doposiaľ chýbala dôležitá liturgická časť – ikonostas. V chrámoch tohto typu bolo najvhodnejšie postaviť ikonostas z mramoru zdobený rezbou byzantských motívov. Veriaci tejto obci si to však nemohli z finančného hľadiska dovoliť, a preto zhotovili ikonostas vymurovaním steny, ktorú ozdobili obkladom a ikonami. Dielo posvätil 13.10.2013 prešovský vladyka Rastislav, ktorého otec pochádza z tejto obce.

prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.