Značky ku krypte v Hostoviciach

(24. 09. 2014) Od 12.9.2014 budú na kryptu v Osadnom upozorňovať ďalšie dve dopravné značky typu IS 23b (1500×330 cm) pri ceste II/567 v Hostoviciach pred odbočkou do Osadného z oboch smerov. Dali sme ich vyrobiť z finančných darov návštevníkov krypty. Je predpoklad, že do konca tohto kalendárneho roka budú osadené aj ďalšie dopravné značky ku krypty, nakoľko sme dostali odpoveď na náš list, adresovaný predsedovi PSK, v ktorom nás Mgr. Martin Janoško, výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska ubezpečuje, že bola krypta zaradená “na zoznam lokalít – objektov, ktoré sa budú označovať ešte v tomto roku.” Veríme, že sa to naplní.

prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.     

Značky ku krypte v Hostoviciach        

Značky ku krypte v Hostoviciach        

Značky ku krypte v Hostoviciach        

Značky ku krypte v Hostoviciach        

Značky ku krypte v Hostoviciach        

Značky ku krypte v Hostoviciach        

Značky ku krypte v Hostoviciach        

Značky ku krypte v Hostoviciach