Prot. Petra Soroku prijal ruský veľvyslanec

V utorok 22. novembra 2022 sa na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Bratislave stretol duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Osadné a...

Miniatúra osadňanského chrámu

Dlhé obdobie sme sa snažili nájsť niekoho, kto by dokázal urobiť sadrovú miniatúru našej cerkvi. Nakoniec nám Boh poslal do...

O byzantskom speve a jeho spevákoch na sv. Liturgii v Osadnom

Medzi duchovnými a veriacimi na Slovensku je o mne známe, že som milovníkom byzantského cirkevného spevu a zdieľam názor igumenie starobylého srbského monastiera...