Kozáci navštívili Osadné

V posledný deň Štyridiatnice, v piatok 19.4.2019, sa spolu s veriacimi v osadňanskom chráme modlili na Liturgii vopred posvätených Darov členovia Všekozáckeho zväzu českých krajín a Slovenska, ktorý prišli vzdať úctu vojakom, ktorí sú v Osadnom pochovaní. Po svätej Liturgii, ktorá sa konala v poobedňajších hodinách, vzdali úctu aj v krypte vojakov pod tunajším pravoslávnym chrámom a položili vence ku krížu pred kryptou, ako aj ku pamätníku padlým v II. svetovej vojne pre obecným úradom a na miestnom cintoríne vojakom z I. svetovej vojny.