90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom

(03.12.2016) Tak ako aj ostatné dediny u nás, bolo Osadné násilne a pre jeho obyvateľov aj nevedomky podriadené únii s Rímom, ktorá sa začala zavadzať podpisom niekoľkých duchovných v Užhorode v roku 1646 a prebiehala v ďalších mestách počas nasledujúcich 80 rokov. Osadňanský duchovný Simeon Rusčanský tak urobil v Humenskom kaštieli v roku 1726 a presne o 200 rokov sa ľudia vrátili späť k Pravosláviu. Dôvody návratu boli predovšetkým tie, že vtedajšie gréckokatolícke duchovenstvo sa vzdialilo od obyčajného ľudu, kňazi pre nich prestali byť duchovnými otcami a stali sa pánmi. Keď začali potom ľudia cestovať za prácou do zámoria dozvedali sa, že aj keď majú doma východný obrad nie sú pravoslávnej viery, preto po návrate domov sa vracali aj k Pravosláviu. Uniatskí kňazi im to „uľahčovali“ aj vysokými poplatkami za cirkevné úkony a bohoslužby. V Osadnom kalich pretiekol vtedy, keď nejakej vdove zobral kňaz zo stajne poslednú jalovicu, lebo nemala čím zaplatiť za pohreb svojho muža.

V tom čase patrili pravoslávni v Československu pod Srbskú pravoslávnu cirkev, ktorá mala ako jediná miestna pravoslávna cirkev právo ešte z čias Rakúsko-Uhorska pôsobiť na našom území. Osadňania preto po nezhodách s gréckokatolíckym duchovným hľadali pomoc práve u srbského episkopa v Mukačeve, ktorý ich prijal veľmi ústretovo. Celá dedina prešla na pravoslávnu vieru, čo aj každý občan potvrdil podpisom v cirkevnej matrike. Osadňania museli kvôli návratu k Pravosláviu pretrpieť veľa útrap: vyhnali ich z chrámu, ktorý patril Gréckokatolíckemu biskupstvu, keď začali slúžiť v škole neskôr ich vyhnali aj odtiaľ, a preto slúžili v súkromnom dome. Asi štyri roky sa dokonca nedarilo ani zaregistrovať Pravoslávnu cirkevnú obec v Osadnom na príslušnom ministerstve. Štátni aj cirkevní hodnostári robili všetko preto, aby ich od Pravoslávia nejako odradili, no nepodarilo sa a Osadňania si v roku 1929 začali stavať vlastný chrám, ktorý s Božou pomocou dokončili v roku 1930.

Po rôznych útrapách a problémoch, ktoré museli tunajší veriaci v minulosti podstúpiť bolo milým zadosťučinením pre ich potomkov, že na oslavy okrúhleho výročia prišli až dvaja pravoslávni episkopi. Miestny metropolita Rastislav sa už za návštevu ani veľmi nedá považovať, keďže pochádza z tohto kraju a do Osadného chodí veľmi často ako domov. Ale okrem neho bol pre nás vzácnou návštevou aj srbský vladyka Atanasije (Jevtič), ktorý je uznávaným teológom v celom pravoslávnom svete a duchovný syn významného svätca Justína Popoviča, ktorý na vtedajšom Podkarpatsku a teda aj Slovensku pomáhal v roku 1930 organizovať pravoslávne cirkevné obce.

V nedeľu 27.11.2016 privítala metropolitu Rastislava v Osadnom za nie veľmi priaznivého počasia básničkou v rusínskom jazyku Barborka Mikulášková a vladyku Atanasija v srbskom jazyku Justín Soroka, ktorý nosí meno jeho duchovného otca, keďže sa narodil po modlitbe k sv. Justínovi. Srbský hosť bol básničkou v srbčine ohromený a pochválil Justína za výborný prízvuk. Starosta obce Mgr. Róbert Mikuláško vítal hostí chlebom a soľou a povedal, že pre obec je veľkou cťou návšteva až dvoch episkopov naraz. Na vchode do chrámu už čakal miestny duchovný prot. Peter Soroka so slovami, že po všetkých ťažkostiach, ktoré Osadňania pri návrate do Pravoslávia prežili je rád, že dnes tu prichádza najvyšší predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi u nás a tiež aj vladyka zo Srbska, lebo práve srbský episkop veľmi milo prijal Osadňanov pod krídla Pravoslávia.

Za veľkého počtu veriacich z blízkeho aj ďalekého okolia liturgiu spevom viedla kantorka Mgr. Eva Soroková. V kázni veriacim o prečítanom Evanjeliu porozprával vladyka Atanasije v ruskom jazyku. Archijerejskú liturgiu s vladykami a miestnym duchovným slúžili aj tunajší arcidekan prot. Igor Kerekanič zo Sniny, prot. Boris Hrustič z Uliča, prot. Andrej Mikuláško z Čukaloviec, prot. Ján Gliganič zo Stakčína, prot. Ján Biloruský z Klenovej, prot. Ján Kosť z Vyšnej Jablonky, prot. Peter Savčak z Varadky, jer. Marián Kovaľ z Pichného, jer. Peter Dobrík z Uličského Krivého a archidiakon Maxim (Durila), osobný tajomník metropolitu. Po jej skončení sa k prítomným prihovoril metropolita Rastislav, ktorý sa poďakoval vladykovi Atanasijovi za jeho prítomnosť na tejto slávnosti. Prot. Peter Soroka potom zhromaždený ľud informoval o histórii Pravoslávia v Osadnom a opísal aj okolnosti k jeho návratu v roku 1926. Vyzdvihol obrovskú zanietenosť Osadňanov za čistotu viery a poznamenal, že aj keď v minulosti ľudia odišli od Gréckokatolíckej cirkvi, aby sa vrátili k pôvodnej viere svojich predkov, dnes majú všetky kresťanské cirkvi jedného spoločného nepriateľa a tým je bezbožnosť a konzumný spôsob života. Ten sa dôsledkom demokracie tak udomácnil u našich ľudí, že si treba v súčasnosti vážiť každého človeka, ktorý v nedeľu navštevuje chrám a verí v Christa a večný život. Na pamiatku z Osadného podaroval prot. Peter Soroka v mene veriacich obom vladykom fotografiu osadňanského chrámu.

Vladyka Rastislav následne vyznamenal pochvalnou hramotou troch najaktívnejších kurátorov v Osadnom a to Jána Hocka, Štefana Lukáča a Rudolfa Šutu, poďakoval miestnemu duchovnému za zorganizovanie tohto podujatia a po bozkávaní kríža a panychíde v krypte pod chrámom, ktorú slúžil vladyka Atanasije sa oslavy ukončili.

Srdečne ďakujeme vzácnym hosťom, duchovným a množstvu veriacim za účasť na tejto slávnosti a v mene organizátorov aj všetkým, ktorí sa postarali o slávnostné pohostenie v sále obecného úradu v Osadnom. Nech Boh dá, aby nás aj takéto podujatia a spomienka na hrdinstvo našich predkov povzbudilo v ďalšom duchovnom napredovaní a ešte hlbšej viere v Isusa Christa.

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom        

autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.