Chrámový sviatok ako pred 20 rokmi

Tohtoročný chrámový sviatok v Osadnom na počesť Voznesenija Hospodinovho sa konal v nedeľu 5. júna 2022 a niesol sa v...

Finálne spustenie audiosprievodcu v krypte

Aj keď bol audiosprievodca v našej krypte opravený už koncom októbra minulého roka až posledný májový deň sa ho podarilo...

20 rokov Petra Soroku v Osadnom a Hostoviciach

Sviatok Blahozvestovania Presvätej Bohorodičky 7. apríla 2002, ktorý pripadol na tretiu – Krestopoklonnú nedeľu Veľkého pôstu bol dňom, kedy bol...